Luật sư hành chính là gì?

Luật sư hành chính là người có chứng chỉ quốc gia, hỗ trợ tổng quát đời sống (lưu trú, nhập tịch, du học, lao động, kết hôn, khởi nghiệp v.v.) ở Nhật Bản cho người nước ngoài.

Có thể yêu cầu những việc gì?

Đáp ứng những yêu cầu dưới đây:

 • Muốn xin VISA / tư cách cư trú.
 • Muốn gia hạn thời gian cư trú.
 • Muốn đổi tư cách cư trú.
 • Muốn bảo lãnh gia đình, bạn bè đến Nhật.
 • Muốn vĩnh trú ở Nhật.
 • Muốn nhập tịch vào Nhật Bản, và lấy quốc tịch Nhật Bản.
 • Muốn xin tư vấn liên quan đến kết hôn quốc tế, ly hôn, nhận con nuôi, thừa kế.
 • Muốn du học Nhật Bản.
 • Muốn làm việc ở Nhật Bản.
 • Muốn khởi nghiệp ở Nhật Bản. (Muốn làm thủ tục thành lập công ty. Muốn mở cửa hàng ăn uống.)
 • Muốn làm thủ tục đầu tư từ doanh nghiệp nước ngoài vào Nhật.   v.v.

Làm thế nào để được tư vấn?

Tại Hội Luật sư hành chính các tỉnh thành, có tổ chức các buổi tư vấn miễn phí định kỳ và giới thiệu những Luật sư hành chính gần nhất. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.